AGRANA Group

AGRANA накратко

AGRANA е австрийско промишлено дружество с международна ориентация. Ние придаваме добавена стойност на земеделските стоки, за да създаваме продукти за преработващите сектори.  AGRANA представя водещо качество на продуктите, оптимални услуги, както и иновативни идеи и експертни познания за разработката на продукти – продукти и услуги, ценени от клиентите ни в цял свят, включващи както глобални, така и регионални предприятия.


 

Служители

Общи приходи

Производствени обекти

9.000

2,9 милиард €

55

НАШИТЕ БИЗНЕС СЕГМЕНТИ

Нашите бизнес сегменти

Захар, нишесте и плодове – това са трите сегмента на нашия бизнес. Диверсифицираните ни дейности споделят снабдяване на стоки, производствени и маркетингови функции. Нашата цел: Създаване на добавена стойност за клиентите ни.

Плодове

Световен пазарен лидер в производството на плодови изделия и водещ производител на концентрирани плодови сокове в Европа.

НИШЕСТЕ

Основен производител на специфични за клиентите продукти от НИШЕСТЕ и БИОЕТАНОЛ в Европа.

Захар

Водещ доставчик на ЗАХАР в централна, източна и югоизточна Европа.

ОТКРИЙТЕ ПРОДУКТОВАТА НИ ГАМА

Открийте продуктовата ни гама

Клиентите ни изискват най-доброто. Ние го доставяме: С обслужване, иновации и ефективност. Всичко това въз основа на твърди ценности като грижа за околната среда и отговорност. Това ни прави предпочитан партньор за хранителната промишленост и техническите предприятия.

Хранителни съставки

Козметични и фармацевтични продукти

Технически приложения

Храна за животни

Тор

Биоетанол

Виждане & Ценности

Виждане & Ценности

В AGRANA споделяме една визия - да бъдем качествен лидер при преработката на селскостопански суровини до захарни и нишестени продукти, както и при обработката на плодове. Съзнателният ни стремеж към качество и ефективност е причината, поради която ни избират международни компании от областта на хранително-вкусовата промишленост и компании за технически приложения.

Стратегия

Стратегия

Постоянният растеж и ефективността осигуряват непрекъснатото повишаване на стойността на нашата компания. Желанието ни е да бъдем проактивни и надеждни партньори за нашите клиенти в основните ни сегменти - захар, нишесте и обработката на плодове.

Услуги &
Ориентация Към Клиентите

Услуги

Преработваме аграрни суровини до висококачествени хранителни продукти, както и до технически продукти за промишлена употреба. Нашите услуги варират от производството на изходни продукти за промишлеността до консултантски услуги. Снабдяваме с продукти както промишлеността, така и търговията.

Ориентация Към Клиентите

На нашите клиенти предлагаме продукти и услуги, които са напълно съобразени с техните потребности. Предизвикваме конкуренцията с високо качество на продуктите и висок стандарт на услугите. Ние сме креативни, гъвкави, отдадени и винаги търсим нови пазари за продуктите си. Създаваме тенденциите на пазара благодарение на иновационния ни потенциал, изследванията и разработките, както и новите продукти, приспособени към потребностите на нашите клиенти.

Организация

Организация

Нашата организация е с децентрализирана структура, която гарантира бързо вземане на решения и непосредствена близост до нашите пазари. Организацията ни е базирана на действащи дружества в сегментите захар, нишесте и плодове, които сами носят отговорност за резултатите си. Също така тя се опира на силна комуникационна мрежа, която гарантира редовен и последователен обмен на информация и знания и допринася за развитието на синергизма.

Финанси

Финанси

Печалбата изгражда основата за икономическата устойчивост на дейностите на нашата компания. Ние обезпечаваме устойчивото разрастване на AGRANA със стойността на предприятието и способността за разпределяне на дивиденти на акционерите посредством постоянен растеж и последователно подобряване на продуктивността, както и чрез “получаване на облаги” – постоянния стремеж за увеличаване на печалбата и оптимизиране на всички наши действащи дружества. Опитваме се да уравновесяваме риска с добре балансирано глобално портфолио. Оптимизацията на нашата добавена стойност е крайъгълен камък в нашите старания за осигуряване на непрекъснато повишаване на стойността на AGRANA .

Управление И Служители

Управление И Служители

Ние сме международна група от компании. Обединяват ни единство, отдаденост към работата и социално съзнание. Насърчаваме обмена на информация, комуникацията, образованието и развитието на нашите служители. Насърчаваме служителите ни да мислят и действат с чувство за отговорност и предприемачески дух. Всеки служител поема сам отговорността за по-нататъшното си усъвършенстване. Нашите ръководители се грижат всички служители да имат възможност за това и осигуряват помощ, която може да им е необходима. Подпомагането на служителите е в основата на нашите бизнес-цели. В нашата компания на всеки служител е отредена важна роля, която изисква неговата пълна отдаденост и поставя на изпитание способностите и опита му отново и отново всеки ден. Стилът ни на работа и управление се основава на сътрудничество и доверие. Организационната ни структура и личните взаимоотношения се характеризират с гъвкавост и работата в екип. Ръководителите ни получават възнаграждение в зависимост от постигнатите резултати.

Околна Среда

Околна Среда

Действаме и вземаме решения с уважение към природата и околната среда. Нашите продукти са с естествен произход, разработват се и се произвеждат на базата на най-модерните екологични изследвания. Също така те са биоразградими и екологично чисти. Здравето и безопасността на нашите служители са особено важни за нас.

Надеждност На Продуктите

Надеждност На Продуктите

Високите сертифицирани производствени стандарти гарантират надеждността на нашите продукти. За нас е важно повишаването на стандартите за хигиена и качество на произвежданите хранителни продукти. За нашите клиенти поемаме задължението да гарантираме възможността за обратно проследяване на нашите продукти до тяхното естествено начало.

Връзки С Обществеността
И Прозрачност

Връзки С Обществеността И Прозрачност

Редовно информираме нашите акционери, служители, партньори, медиите и обществеността за нашите цели, дейности и резултати. Стараем се всички значителни новости и изменения да се извършват при висока прозрачност.

устойчивостта

3 принципа на устойчивостта

Следните три принципа обобщават накратко нашето виждане за устойчивостта. Те представляват неразделна част от мисията на AGRANA и служат като лесно разбираеми и практични насоки за нашия мениджмънт и служителите ни с цел постигане на устойчивост в ежедневната им дейност.

Близо 100% оползотворяване на използваните селскостопански стоки

Уважение по отношение на заинтересованите ни лица и обществата, в които упражняваме дейност

Сътрудничество въз основа на дългосрочни взаимоотношения с доставчиците и клиентите ни