Кариера

Нашите служители са нашият успех

Сътрудничеството и взаимното уважение имат централно значение за работния и управленския стил на групата.  Следователно нашите служители действат със съвършена отговорност и вземат решения, които са важни за бъдещия успех и развитието на дружеството от ден на ден. Откритата комуникация и обменът на информация на всички нива в групата се считат за норма. Ние поддържаме и насърчаваме служителите си с подходящи мерки за развитие, за да подкрепяме кариерите им. Сътрудничеството, както и толерантността и уважението към корпоративната култура, характеризирана от различни култури, са ключови фактори за осигуряване на удовлетвореността от работата на служителите в цял свят.

AGRANA накратко

“Успехът ни като компания зависи от всеки служител и от всеки ден.  Практическите знания и ангажираността на служителите ни е гаранция за стойността за клиентите, растежа ни като компания и устойчивата бизнес дейност.”

 

9000

служители в цял свят

55 производствени обекта в
25 държави на
5 континента

~ 2,9 милиард €

общи приходи

Работа в AGRANA

Културата на AGRANA се обяснява най-добре с “Колелото на компетенциите”. Това ни подкрепя в растежа като дружество, за да оставаме конкурентни на пазара и да насърчаваме промени там, където това е важно за нас.

 

Освен функционална и социална квалификация AGRANA очаква също от служителите си да се фокусират върху трите бизнес принципа

  • Поемане на отговорност – готовност за поемане на отговорност за собствените си действия
  • Постигане на печалба – намаляване на разходите и оптимизиране на предимствата чрез ефективност и ориентирани към резултатите работни практики
  • Последователна дейност – работа по логичен и последователен начин


Допълнително служителите могат да се ориентират по колелото на компетенциите, което се използва също за развитие както на служителите, така и на мениджърите.
Бизнес принципите и колелото на компетенциите са основата за ежедневната дейност и взаимодействията помежду ни – как да провеждаме срещи, как да вземаме решения и как да работим в екипи.

Нашите услуги и предложения

Ние зависим от изключителното представяне на служителите ни. На свой ред ние предлагаме атрактивни пакети, състоящи се от възнаграждение и множество допълнителни предимства. За вашата кариера в AGRANA.

Развитие на персонала

инвестираме в обучението и развитието на служителите си

Заплащане:

Система за възнаграждение според резултатите подкрепя постигането на стратегическите цели

Tal­ente-Pro­gramm ACT

за насърчаване на професионални, лични и методологични компетенции

AGRANA Fit

Здравни и спортни предложения на множество производствени обекти